PROGRAM budowania równowagi
między pracą a życiem prywatnym

Strategia i Dobre praktyki CSR w miejscu pracy

Szczęście osobiste przekłada się na wyniki zawodowe

Narzędziem do tego jest koncepcja WORK LIFE BALANCE, czyli harmonia pomiędzy:

Praca

Dom

Osobiste pasje

Odkrywanie świata

Odkrywanie siebie

Stworzymy narzędzia,
które sprawią, że ludzie będą szczęśliwi

ZDIAGNOZOWANIE
KULTURY ORGANIZACJI FIRMY

ANALIZA POTRZEB
PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE
WORK / LIFE BALANCE:
SEGMENTACJĘ PRACOWNIKÓW

DOBÓR NARZĘDZI
ZOPTYMALIZOWANYCH POD KĄTEM
POTRZEB FIRMY JAK I RACHUNKU
EKONOMICZNEGO

REALIZACJA I MONITOROWANIE
PROGRAMU

Korzyści:
zarządzanie zmiennym rytmem pracy
wykorzystanie sił, empatia, lepsza komunikacja
i odpowiedzialność

Nasze narzędzia to ludzie

Najlepsi specjaliści na rynku
psycholodzy, socjolodzy, styliści,
specjaliści od wizerunku, medioznawcy.

Stosujemy: